กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


โดย prevention เมื่อ 2014-11-28 08:56:38น. view 1387

สำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทักษะในการแสวงหาข่าว/ข้อเท็จจริง/วิเคราะห์ข่าวคดีทุจริต ในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

xxx

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักคุ้มครองและป้องกัน (สคป.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทักษะในการแสวงหาข่าว/ข้อเท็จจริง/วิเคราะห์ข่าวคดีทุจริต ในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลสายการข่าวในการดำเนินคดีทุจริตในภาครัฐ เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติการด้านการข่าวให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.  และเพื่อการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งแหล่งการข่าวของสำนักงาน ป.ป.ท. ของสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป   ซึ่งการจัดโครงการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 100 คน